CDRL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.

2020-05-26 23:52
publikacja
2020-05-26 23:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Spółka", "Emitent"), niniejszym podaje do wiadomości nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 27 lipca 2020 r.
Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych wynikającym z raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. deklarowanym dniem publikacji był dzień 29 maja 2020 r.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. podyktowana jest wydłużonym okresem analizy przepisów MSSF i MSR w zakresie wyceny udziałów w jednostkach zależnych Emitenta, jak również założeń do tych wycen, w związku z mającymi wpływ na Grupę Kapitałową Emitenta obostrzeniami i ograniczeniami wprowadzonymi celem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Pozostałe terminy raportów okresowych przekazane raportem bieżącym nr 6/2020 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Marek Dworczak Prezes Zarzadu
2020-05-26 Tomasz Przybyła V-ce Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki