14,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wniosek Zarządu oraz rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za 2019 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-24
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Wniosek Zarządu oraz rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za 2019 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż dnia 24 marca 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie oceny wniosku Zarządu CDRL S.A. przedstawionego w dniu 24 marca 2020 r. dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2019 rok w kwocie 15.011.935,14 zł (piętnaście milionów jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 14/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższy wniosek Zarządu i pozytywna rekomendacja Rady Nadzorczej uzasadnione są aktualnym otoczeniem rynkowym Spółki i jej Grupy kapitałowej związanej ze skutkami rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 i wpływu stanu epidemii wprowadzonego przez polskie władze na bieżącą sytuację finansową i gospodarczą Spółki i jej Grupy kapitałowej. którą Spółka opisała w raporcie bieżącym ESPI 8/2020 z dnia 16 marca 2020 r.

Mając na uwadze brak możliwości oszacowania ostatecznego wpływu zaistniałych zdarzeń na wyniki finansowe Spółki w 2020 roku, uzależnionego w dużej mierze od czasu trwania epidemii, zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowej, ostatecznego kształtu pakietu antykryzysowego, sposobu kształtowania się dalszych nawyków konsumenckich w przyszłości, jak również ogólnej koniunktury gospodarczej w Europie, jak i na świecie, zarówno w trakcie epidemii oraz po jej zakończeniu, Zarząd Spółki uznał, że w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest zatrzymanie zysku wypracowanego w 2019 roku w całości w kapitale zapasowym Spółki, na zabezpieczenie jej przyszłej działalności, z którym to uzasadnieniem w pełni zgodziła się Rada Nadzorcza Spółki.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie Spółki.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, ze względu na okoliczności uzasadniające złożony wniosek i udzieloną rekomendację, jak również z uwagi na odstąpienie przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą od dotychczasowej praktyki związanej z coroczną wypłatą dywidendy dla akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-24 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2020-03-24 Tomasz Przybyła V-ce Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.