REKLAMA

CDRL S.A.: Spłata obligacji serii B

2021-12-28 15:27
publikacja
2021-12-28 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-28
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Spłata obligacji serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o spłacie 1402 zdematerializowanych obligacji na okaziciela serii B (dalej: „Obligacje”), o łącznej wartości nominalnej 1.402.000 zł., wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 19 grudnia 2018 r., w ramach programu emisji obligacji przyjętego przez Spółkę w dniu 23 listopada 2018 r. Obligacje były oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCDRL000050.
Wykup Obligacji nastąpił poprzez zapłatę łącznej kwoty 1.428.357,60 zł., obejmującą wartość nominalną wraz z należnymi odsetkami. Tym samym Emitent wykonał wszystkie zobowiązania pieniężne wynikające z emisji Obligacji. W związku z dokonanym wykupem, Obligacje uległy umorzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-28 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2021-12-28 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki