REKLAMA
WAŻNE

CDRL S.A.: Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia

2020-09-18 16:43
publikacja
2020-09-18 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż dniu 18 września 2020 r., działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zawarł transakcję nabycia 2.000 sztuk obligacji własnych serii B w celu umorzenia o wartości nominalnej 1000,00 zł każda obligacja, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu CDRL S.A. z siedziba w Pianowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii B, podjętej w ramach programu emisji obligacji przyjętego uchwałą Zarządu CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji. Obligacje są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCDRL000050. Łączna wartość nabycia obligacji serii B wyniosła 1.977.860,00 zł, zaś cena jednostkowa nabycia obligacji serii B wyniosła 988,93 zł (wartość nominalna wraz z należnymi odsetkami). Datą rozliczenia transakcji jest 22/09/2020.
Powyższa transakcja nabycia obligacji jest transakcją pakietową zawartą w ASO na Catalyst.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2020-09-18 Tomasz Przybya V-ce Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki