REKLAMA

CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych

2021-01-08 21:27
publikacja
2021-01-08 21:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL.DO_RB_1_2021_zestawienie_transakcji_23.12.2020-07.01.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-08
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 23 grudnia 2020 roku nabył 256 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 14.92 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3819,19 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00423 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00283 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 28 grudnia 2020 roku nabył 432 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 15.60 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6738,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00714 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00477 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 29 grudnia 2020 roku nabył 197 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 15.68 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3088,20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00325 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00217 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 5 stycznia 2021 roku nabył 132 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.43 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2300,70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00218 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00146 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 7 stycznia 2021 roku nabył 169 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.91 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3027,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00279 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00187 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 23 grudnia 2020 r. do 7 stycznia 2021 wynosi 1186 akcji, które stanowią 0,01959 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,01309 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 7 stycznia 2021r. wynosi 31822 akcji, które stanowią 0.52559 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.35127 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 23 grudnia 2020 roku do 7 stycznia 2021r.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
ZAŁ.DO RB 1_2021 zestawienie transakcji 23.12.2020-07.01.2021.pdfZAŁ.DO RB 1_2021 zestawienie transakcji 23.12.2020-07.01.2021.pdf Zestawienie transakcji za okres od 23.12.2020 do 07.01.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-08 Marek Dworczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki