REKLAMA

CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych

2020-12-09 21:01
publikacja
2020-12-09 21:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL.DO_RB_40_2020_zestawienie_transakcji_01-09.12.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-09
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 1 grudnia 2020 roku nabył 400 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 16.33 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6533,60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00661 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00442 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 2 grudnia 2020 roku nabył 306 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17,31 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 5298,05 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00505 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00338 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 1 do 9 grudnia 2020 r. wynosi 706 akcji, które stanowią 0,01166 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00779 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 9 grudnia 2020r. wynosi 30636 akcji, które stanowią 0.50600 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.33818 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 1 do 9 grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
ZAŁ.DO RB 40_2020 zestawienie transakcji 01-09.12.2020.pdfZAŁ.DO RB 40_2020 zestawienie transakcji 01-09.12.2020.pdf Zestawienie transakcji za okres od 01.12.2020 do 09.12.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-09 Marek Dworczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki