REKLAMA

CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych

2020-11-23 08:48
publikacja
2020-11-23 08:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL.DO_RB_33_2020_zestawienie_transakcji_12-19.11.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 12 listopada 2020 roku nabył 237 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 14.29 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3385.65 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00391 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00262 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 13 listopada 2020 roku nabył 2 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 14.30 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 28.60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00003 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00002 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 16 listopada 2020 roku nabył 184 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 14.40 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2649.60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00304 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00203 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 17 listopada 2020 roku nabył 190 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 14.39 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2734.05 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00314 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00210 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 18 listopada 2020 roku nabył 199 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 14.41 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2867.90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00329 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00220 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 19 listopada 2020 roku nabył 3 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 14.70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 44.10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00005 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00003 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 12 listopada do 19 listopada 2020 r. wynosi 815 akcji, które stanowią 0,01346 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00900 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 19 listopada 2020r. wynosi 28428 akcje, które stanowią 0.46953 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.31381 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 12 listopada do 19 listopada 2020 roku.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
ZAŁ.DO RB 33_2020 zestawienie transakcji 12-19.11.2020.pdfZAŁ.DO RB 33_2020 zestawienie transakcji 12-19.11.2020.pdf Zestawienie transakcji za okres od 12.11.2020 do 19.11.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Marek Dworczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki