REKLAMA

CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych

2020-11-12 20:31
publikacja
2020-11-12 20:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL.DO_RB_31_2020_zestawienie_transakcji_30.10-10.11.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-12
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 30 października 2020 roku nabył 130 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1625.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00215 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00144 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 02 listopada 2020 roku nabył 4 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 50.80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00007 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00004 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 4 listopada 2020 roku nabył 144 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 12,81 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1845.20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00238 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00159 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 5 listopada 2020 roku nabył 242 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 13.42 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3247.20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00400 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00267 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 6 listopada 2020 roku nabył 244 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 13.54 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3304.50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00403 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00269 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 9 listopada 2020 roku nabył 229 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 13.90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3184.15 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00378 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00253 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 10 listopada 2020 roku nabył 36 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 14.20 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 511.20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00059 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00040 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 30 października do 10 listopada 2020 r. wynosi 1029 akcji, które stanowią 0,01700 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,01136 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 10 listopada 2020r. wynosi 27613 akcje, które stanowią 0.45607 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.30481 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 30 października do 10 listopada 2020 roku.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
ZAŁ.DO RB 31_2020 zestawienie transakcji 30.10-10.11.2020.pdfZAŁ.DO RB 31_2020 zestawienie transakcji 30.10-10.11.2020.pdf Zestawienie transakcji za okres od 30.10.2020 do 10.11.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-12 Marek Dworczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki