CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych

2019-10-10 21:57
publikacja
2019-10-10 21:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL.DO_RB_34_2019_zestawienie_transakcji_02.10-10.10.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-10
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 2 października 2019 roku nabył 77 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 18,49 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1.423,95 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00127 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00085 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 10 października 2019 roku nabył 100 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 18,50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1.850,00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00165 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00110 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 2 do 10 października 2019r wynosi 177 akcji, które stanowią 0,00292 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00195 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia do 10 października 2019r wynosi 22292 akcje, które stanowią 0.36819 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.24607 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 2 do 10 października 2019 roku.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
ZAŁ.DO RB 34_2019 zestawienie transakcji 02.10-10.10.2019.pdfZAŁ.DO RB 34_2019 zestawienie transakcji 02.10-10.10.2019.pdf Zestawienie transakcji za okres od 02.10.2019 do 10.10.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-10 Tomasz Przybyła V-ce Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki