CDRL S.A.: Informacja o wstępnym skonsolidowanym wyniku finansowym grupy kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 roku

2020-07-24 19:13
publikacja
2020-07-24 19:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-24
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Informacja o wstępnym skonsolidowanym wyniku finansowym grupy kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w związku z przygotowaniem danych finansowych narastających do raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. w dniu dzisiejszym powziął informację, że wstępny skonsolidowany wynik finansowy netto grupy kapitałowej Emitenta za I kwartał 2020 roku wykazuje stratę w wysokości 22 689 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2019 Emitent wykazał stratę w kwocie 4.850 tys. zł.
Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze skalę zmiany skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy kapitałowej Emitenta, wykraczającą poza standardowy
poziom jego zmienności. Zmiana wyniku finansowego jest rezultatem wystąpienia dwóch zdarzeń: spadku skonsolidowanych przychodów Spółki o 15 % w stosunku do przychodów uzyskanych w I kwartale roku 2019, co jest konsekwencją ograniczeń w handlu związanych ze skutkami wystąpienia pandemii COVID 19 oraz znaczącego wzrostu kosztów finansowych, a w tym przede wszystkim różnic kursowych w białoruskiej spółce zależnej Emitenta, wynikającego głównie z osłabienia białoruskiego rubla w stosunku do USD i EUR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-24 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2020-07-24 Tomasz Przybyła V-ce Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki