REKLAMA

CD PROJEKT SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

2020-11-12 18:58
publikacja
2020-11-12 18:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-12
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego spółki za III kwartał 2020 roku, którego publikację pierwotnie planowano na dzień 26 listopada 2020 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu go do publicznej wiadomości w dniu 25 listopada 2020 roku.

Zmiana terminu publikacji związana jest z przypadającym na dzień 26 listopada dniem wolnym od pracy w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Change in publication date of Q3 2020 consolidated financial
report


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – current and
periodic information


In relation to Current Report no. 2/2020 of 17 January 2020, the
Management Board of CD PROJEKT S.A., with a registered office in Warsaw
at Jagiellońska 74, hereby announces that the Q3 2020 consolidated
financial statement, originally scheduled for publication on 26 November
2020, will instead be published on 25 November 2020.


The change of the timing for the publication is related to a public
holiday in the United States of America, i.e. November 26th.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-12 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki