172,80 zł
-0,63% -1,10 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-21
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raportach bieżących: nr 13/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku oraz nr 16/2014 z dnia 9 października 2014 roku, niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie jako sąd drugiej instancji wydał wyrok w sprawie z powództwa spółki Optimus S.A. (obecnie działającej jako CD PROJEKT S.A.) przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę odszkodowania z tytułu szkód poniesionych przez Spółkę w wyniku wydanych błędnych decyzji organów skarbowych. Wydanym rozstrzygnięciem, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił powództwo Spółki w całości.

Jak wynika z ogłoszonego ustnie uzasadnienia wyroku, Sąd Apelacyjny uznał, że Skarb Państwa nie jest odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Optimus S.A., ponieważ spółka ta nie była adresatem decyzji podatkowych ani nie była następcą podatkowym spółki, do której decyzje były skierowane. Okoliczność, że Optimus S.A. uczestniczyła jako spółka przejmująca w podziale spółki, do której decyzje były adresowane oraz ponosiła ekonomiczny ciężar bezprawnych decyzji związanych z wydzieloną działalnością, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie ma dla odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa znaczenia.

Zarząd Spółki podejmie decyzje co do dalszych działań w przedmiotowej sprawie, w tym ewentualnego złożenia skargi kasacyjnej, po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wydanego rozstrzygnięcia.

Wyżej wymienione informacje pochodzą od przedstawicieli strony powodowej obecnych przy ogłoszeniu wyroku i nie mogą być traktowane jako cytowanie stanowiska Sądu Apelacyjnego wyrażonego przez sędziego sprawozdawcę. Podane są tylko niektóre wątki ustnego uzasadnienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 22/2018


Subject: Appellate Court judgment concerning the Company’s lawsuit
against the State Treasury


Legal basis: Art. 17 of the Market Abuse Regulation (MAR) – inside
information


In relation to information disclosed in Current Reports no. 13/2014 of 1
August 2014 and 16/2014 of 9 October 2014 the Management Board of CD
PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw (hereinafter referred to as “the
Company”) hereby announces that on 21 December 2019 the Appellate Court
in Kraków, acting as the court of second instance, delivered a judgment
in the case filed by Optimus S.A. (currently operating under the name CD
PROJEKT S.A.) against the State Treasury for payment of damages in
association with erroneous decisions issued by fiscal authorities. The
Appellate Court’s judgment altered the judgment of the court of first
instance by dismissing the Company lawsuit in its entirety.


As expressed in the justification, delivered orally, the Appellate Court
has determined that the State Treasury is not liable for losses incurred
by Optimus S.A. since that company was neither the addressee of the
contested decisions nor its fiscal successor. In the Appellate Court’s
opinion the fact that Optimus S.A. participated in acquisition of the
company to which these decisions were addressed, following its division,
and bore the economic consequences of unlawful decisions related to the
disaggregated business activity which it had acquired, has no bearing
upon the State Treasure’s liability for damages.


The Board will make decisions regarding the future course of action in
the presented case, including potentially filing a cassation appeal,
once it has familiarized itself with the written justification of the
reported judgment.


The above information was conveyed by representatives of the plaintiff
who attended the announcement of the judgment and must not be construed
as a formal expression of the Appellate Court’s opinion as delivered by
its judge-rapporteur. Only selected aspects of the oral justification
are disclosed in this report.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-21 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl