REKLAMA

CD PROJEKT SA: Wycofanie roszczeń przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w ramach pozwu zbiorowego w USA

2021-04-09 10:58
publikacja
2021-04-09 10:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Wycofanie roszczeń przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w ramach pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, aktualizując informację o wniesionym pozwie zbiorowym dotyczącym potencjalnych naruszeń prawa konkurencji na terenie Stanów Zjednoczonych polegających na rzekomym zawarciu w umowach dystrybucyjnych z Valve Corporation tzw. “klauzul największego uprzywilejowania”, Zarząd CD PROJEKT S.A informuje iż, zgodnie ze złożonym przez stronę powodową w dniu 8 kwietnia 2021 roku wnioskiem, wycofane zostały z pozwu roszczenia kierowane wobec CD PROJEKT S.A. oraz CD PROJEKT Inc., a tym samym podmioty te wyłączone zostały z toczącego się postępowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 17/2021


Subject: Withdrawal of claims against member companies of the CD PROJEKT
group in the framework of a class action lawsuit in the USA


Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information


In relation to Current Report no. 8/2021 of 29 January 2021, as an
update to information concerning the filing of a class action lawsuit in
the USA concerning potential infringement of US antitrust regulations by
allegedly acceding to a “Most Favored Nations” clause in distribution
agreements concluded with Valve Corporation, the Management Board of CD
PROJEKT S.A. hereby announces that according to the plaintiffs’ filing
on 8 April 2021, the claims directed against CD PROJEKT S.A. and CD
PROJEKT Inc. have been withdrawn, and, consequently, these entities have
been excluded from the ongoing lawsuit.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki