CD PROJEKT SA: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019

2020-06-24 22:55
publikacja
2020-06-24 22:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje o podjęciu uchwały dotyczącej skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o podział zysku netto wypracowanego w roku 2019 w wysokości 172 825 677,97 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) poprzez przekazanie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Przedmiotowy wniosek zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt e Statutu Spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 6/2020


Subject: Management Board recommendation concerning allocation of net
profit obtained in 2019


Legal basis: Art. 17 of the Market Abuse Regulation (MAR)


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that
it has adopted a resolution concerning submission to the General Meeting
of a recommendation concerning allocation of net profit obtained in 2019
in the amount of 172 825 677.97 PLN (one hundred and seventy-two million
eight hundred and twenty-five thousand six hundred and seventy-seven PLN
97/100). The recommendation stipulates that the entire amount be
transferred to the Company reserve capital.


The above recommendation has been submitted to the Supervisory Board for
endorsement, pursuant to §21 section 2 item e of the Company Articles,
following which it will be formally submitted to the General Meeting for
approval, pursuant to Art. 395 §2 item 2 of the Commercial Companies
Code.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki