REKLAMA

CD PROJEKT SA: Ujawnienie stanu posiadania

2022-09-23 15:54
publikacja
2022-09-23 15:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAWIADOMIENIE_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zawiadomienie_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 32 / 2022 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2022-09-23
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Ujawnienie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść otrzymanego zawiadomienia złożonego przez The Goldman Sachs Group, Inc. dotyczącego posiadania znacznego pakietu praw do głosów oraz pakietów akcji Spółki.

Otrzymane zawiadomienie wraz z jego tłumaczeniem na język polski stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
ZAWIADOMIENIE PL.pdfZAWIADOMIENIE PL.pdf
Zawiadomienie EN.pdfZawiadomienie EN.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.44; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-20769733-7fff-6aa1-4d8c-cea31e38cc69" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Current
report no. 32/2022</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.44; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-20769733-7fff-6aa1-4d8c-cea31e38cc69" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Subject:
Notification of major holdings</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.44; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-20769733-7fff-6aa1-4d8c-cea31e38cc69" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Legal
basis: Legal basis: Art. 70 section 1 of the Offerings Act purchase or
sale of major stock package</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.44; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-20769733-7fff-6aa1-4d8c-cea31e38cc69" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw
(hereinafter referred to as “the Company”) hereby discloses the
contents of a notification received from The Goldman Sachs Group, Inc.
concerning control of a major share of votes and possession of a major
stock package.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.44; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-20769733-7fff-6aa1-4d8c-cea31e38cc69" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
notification, together with its corresponding translation into Polish,
is appended to this report.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.44; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><i><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-20769733-7fff-6aa1-4d8c-cea31e38cc69" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</span></b></i></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><br class="Apple-interchange-newline" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</font><br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki