REKLAMA

CD PROJEKT SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

2022-06-28 17:24
publikacja
2022-06-28 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Przyjete_uchwaly_PL.docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Przyjete_uchwaly_EN.docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.
Załączniki
Plik Opis
Przyjęte uchwały PL.docx.pdfPrzyjęte uchwały PL.docx.pdf
Przyjęte uchwały EN.docx.pdfPrzyjęte uchwały EN.docx.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report no. 25/2022


Subject:
Resolutions
adopted by the General Meeting of Shareholders


Legal
basis:
Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act current and periodic
information


The
Management Board of CD PROJEKT S.A., with registered seat in Warsaw
(“the Company”) hereby discloses the resolutions adopted by the Ordinary
General Meeting of Shareholders of the Company held on 28 June 2022. The
resolutions are annexed to this report, along with the outcome of voting
on each resolution.


The
notification, together with its corresponding translation into Polish,
is appended to this report.

Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki