CD PROJEKT SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

2019-05-23 17:44
publikacja
2019-05-23 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_-_10-2019_-_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_-_10-2019_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 maja 2019 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.
Załączniki
Plik Opis
RB - 10-2019 - załacznik.pdfRB - 10-2019 - załacznik.pdf Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
RB - 10-2019 - attachment.pdfRB - 10-2019 - attachment.pdf Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – current and
periodic information

The Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw,
Jagiellońska 74 hereby discloses the resolutions adopted by the General
Meeting of Shareholders held on 23 May 2019. The resolutions are annexed
to this report, along with the outcome of voting on each resolution.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki