172,80 zł
-0,63% -1,10 zł
CD Projekt SA (CDR)

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-02
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1.Raport okresowy za rok 2018:
- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - 21 marca 2019 r.

2.Raporty okresowe za rok 2019:
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 - 23 maja 2019 r.
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 - 29 sierpnia 2019 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 - 21 listopada 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Publication dates of periodic reports in 2019


Legal basis: Article 56.1.2 of the Offering Act – current and periodic
information

Pursuant to § 80 section 1 of the Finance Minister’s regulation of 29
March 2018 regarding publication of current and periodic reports by
issuers of securities and conditions under which reports legally
required by non-member states are considered equivalent to same
(hereafter referred to as “the Regulation”), the Management Board of CD
PROJEKT S.A. (hereafter referred to as “the Company”), headquartered in
Warsaw, Jagiellońska 74 hereby announces the dates of publication of
periodic reports in 2019:


1.Periodic reports for 2018:


- Separate and consolidated yearly reports for 2018 – 21 March 2019


2. Periodic reports for 2019:


- Consolidated quarterly report for Q1 2019 - 23 May 2019


- Consolidated semiannual report for 1H 2019 - 29 August 2019


- Consolidated quarterly report for Q3 2019 - 21 November 2019


In accordance with § 79 section 2 of the Regulation the Company will not
publish a quarterly report for Q4 2018 and Q2 2019.


The Company further announces that in accordance with § 62 sections 1
and 3 the aforementioned consolidated quarterly and semiannual reports
will include abridged versions of quarterly and semiannual separate
financial reports. Accordingly, the Company will not publish separate
quarterly reports or a separate semiannual report.


Disclaimer: This English language translation has been prepared
solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the
efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-02 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl