REKLAMA

CD PROJEKT SA: Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2020

2021-04-15 18:04
publikacja
2021-04-15 18:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej informacje o szacunkowych wynikach Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, w zakresie:
- skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wynoszących 2.139 mln zł
- skonsolidowanego zysku netto, wynoszącego 1.154 mln zł
wskazując jednocześnie, że wyniki te obejmują dane niezaudytowane, i mogą różnić się od ostatecznych, poddanych badaniu audytora wyników, jakie zostaną opublikowane przez Spółkę w formie skonsolidowanego raportu rocznego, co nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 19/2021


Subject: Estimated earnings of the CD PROJEKT Group in 2020


Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby discloses
information regarding the estimated earnings of the Company’s Group in
the 2020 financial year, as follows:


- consolidated sales revenues: 2 139 million PLN


- consolidated net profit: 1 154 million PLN


The Management Board wishes to note that these results are based on data
which has not been subjected to a formal audit, and therefore may differ
from the final, audited results, which will be published by the Company
in its consolidated annual earnings report on 22 April 2021.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki