CD PROJEKT SA: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2019 rok.

2020-06-25 19:46
publikacja
2020-06-25 19:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazaną w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok 2019 w wysokości 172 825 677,97 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) poprzez przekazanie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 7/2020


Subject: Supervisory Board recommendation concerning allocation of net
profit obtained in 2017


Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that
on 25 June 2020 the Supervisory Board of the Company endorsed the
Management Board’s recommendation concerning allocation of net profit
obtained in 2019.


Following analysis of the Company Financial Statement for 2019 and of
the Board recommendation itself, the Supervisory Board recommends to the
General Meeting that the entire net profit obtained in 2019 in the
amount of 172 825 677.97 PLN (one hundred and seventy-two million eight
hundred and twenty-five thousand six hundred and seventy-seven PLN
97/100) be transferred to the Company reserve capital.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki