REKLAMA

CD PROJEKT SA: Rejestracja zmiany kapitału zakładowego

2021-03-31 11:37
publikacja
2021-03-31 11:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rejestracja zmiany kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że dnia 30 marca 2021 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 marca 2021 r., zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, wynikającej z objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.654.624 zł dzieli się na 100.654.624 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 100.654.624.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 15/2021


Subject: Court registration of the change in share capital


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act current
information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with registered seat in Warsaw
(hereafter referred to as “the Company”) hereby announces that on 30
March 2021 it received notice stating that the District Court for the
City of Warsaw in Warsaw, 14th Commercial Department of the National
Court Registry had, on 30 March 2021, registered the change in of the
Company’s share capital resulting from the acquisition of shares from
the conditional capital increase, as previously disclosed in Current
Report no. 61/20202 of 4 December 2020.


Following the reported increase, the Company’s share capital amounts to
100.654.626 PLN divided into 100.654.626 shares with a nominal value of
1 PLN per share.


The total number of votes afforded by all shares of Company stock is
100.654.626.


Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki