REKLAMA

CD PROJEKT SA: Rejestracja akcji serii M Spółki w KDPW

2021-03-26 20:00
publikacja
2021-03-26 20:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rejestracja akcji serii M Spółki w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 10 marca 2021 r., informuje, że zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW z dnia 26 marca 2021 r., w dniu 31 marca 2021 r. nastąpi rejestracja 84 176 akcji zwykłych na okaziciela Serii M Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda (wyemitowanych dla celów realizacji programu motywacyjnego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku), które zostały oznaczone kodem ISIN PLOPTTC00011.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 13/2021


Subject: Registration of Series M Company stock in the Central
Securities Repository of Poland


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – current
information

In relation to Current Report no. 11/2021 of 10 March 2021 the
Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw,
Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the Company”) hereby
announces that, according to a notice filed on 26 March 2021 by the
Communications Department of the Central Securities Repository of
Poland, 84 176 Series M ordinary bearer shares of Company stock, with a
nominal value of 1 PLN per share (issued in order to facilitate
implementation of the Company incentive program as a conditional
increase in the Company share capital, pursuant to Resolution no. 21 of
the Ordinary General Meeting of Shareholders of 24 May 2016) will be
registered on 31 March 2021, having assigned the following ISIN code:
PLOPTTC00011.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-26 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki