REKLAMA

CD PROJEKT SA: Przyjęcie przez Zarząd strategii Grupy Kapitałowej CD PROJEKT

2021-03-30 17:32
publikacja
2021-03-30 17:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aktualizacja_Strategii_Grupy_CD_PROJEKT_compressed.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CD_PROJEKT_Group_Strategy_Update.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Przyjęcie przez Zarząd strategii Grupy Kapitałowej CD PROJEKT
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości założenia przyjętej w dniu 30 marca 2021 roku aktualizacji strategii Grupy Kapitałowej CD PROJEKT („Strategia”), w ramach której bazując na trzech głównych obszarach zmian i rozwoju Grupy przyjęto m.in. następujące założenia:

- RED 2.0 - transformacja studia wiążąca się m.in. ze zmianą filozofii i sposobu tworzenia gier z segmentu AAA, wdrożeniem bardziej elastycznego procesu produkcji umożliwiającego równoległy rozwój produktów w obrębie dwóch głównych marek, zmianami zarządzania i środowiska pracy skoncentrowanego na rozwoju zespołu i wspieraniu talentów oraz zmianą podejścia do komunikacji z graczami,
- Rozbudowa MAREK - dalsze wychodzenie poza gry RPG z segmentu AAA i wykorzystanie potencjału zarówno marki Wiedźmina, jak i Cyberpunk poprzez nowe produkty, kolaboracje oraz nowe media, co w konsekwencji powinno zmaksymalizować zasięg, rozpoznawalność i siłę marek;
- Rozwój ONLINE - zmiana długofalowego podejścia do elementów sieciowych w produkcjach Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i uczynienie z nich ważnej części portfolio tytułów, przy jednoczesnym wykorzystaniu GOG GALAXY do wspierania rozwoju i komunikacji społeczności graczy na całym świecie.

Główne założenia przyjętej Strategii Grupy Kapitałowej CD PROJEKT przedstawione zostały w dokumencie, który Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Załączony dokument zawiera również odnośnik do materiału wideo z komentarzem przedstawicieli Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Aktualizacja Strategii Grupy CD PROJEKT compressed.pdfAktualizacja Strategii Grupy CD PROJEKT compressed.pdf Aktualizacja strategii Grupy CD PROJEKT
CD PROJEKT Group Strategy Update.pdfCD PROJEKT Group Strategy Update.pdf CD Projekt Group Strategy Update

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 14/2021


Subject: Adoption of CD PROJEKT Group strategy by the Management Board


Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information

The management board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby discloses the
core tenets of the updated CD PROJEKT Group strategy adopted on 30 March
2021 (hereinafter referred to as “the Strategy”), which specify the
following key assumptions related to the three major areas of growth and
transformation within the Group:


- RED 2.0 – transformation of the gamedev studio which involves, among
others, changes in the AAA game development process, migration towards
agile development facilitating parallel work on products representing
two key franchises, changes in management procedures and general work
environment with a view towards expanding the team and focusing on
talent, as well as changes in how the studio communicates with gamers;


- Building out FRANCHISES – going further beyond AAA RPGs and exploiting
the potential of both The Witcher and Cyberpunk franchises through new
products, co-ops and media content, thereby maximizing the reach,
recognition and strength of the Group’s brands;


- Expanding ONLINE – a change in the long-term approach to online
experience in the CD PROJEKT Group productions, turning it into an
important part of the product portfolio, while using GOG GALAXY to
expand and enable communication among gaming communities around the
world.


Key tenets of the newly adopted CD PROJEKT Group Strategy are attached
to this report. The attached document also contains a link to a video
recording where Company representatives further comment on the matter.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki