REKLAMA

CD PROJEKT SA: Przesunięcie daty premiery gry „Cyberpunk 2077”

2020-10-27 17:33
publikacja
2020-10-27 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Przesunięcie daty premiery gry „Cyberpunk 2077”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej: Spółka), w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 5/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, niniejszym informuje, o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry „Cyberpunk 2077” na dzień 10 grudnia 2020 roku.

Przesunięcie daty premiery wynika ze złożoności finalnych procesów optymalizacji działania gry na dziewięciu platformach obecnej i przyszłej generacji (Xbox One/X, wsteczna kompatybilność na Xbox Series S/X, PlayStation 4/Pro, wsteczna kompatybilność na PlayStation 5, PC, Stadia), na których zostanie wydana oraz testowania jej na tych platformach w warunkach dużego rozproszenia zespołu produkcyjnego. Wskazane działania wymagają zapewnienia dodatkowego czasu ze strony Spółki.

W ocenie Zarządu przesunięcie daty premiery o 21 dni pozostaje w długoterminowym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 października 2020 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Informacja poufna z dnia 26 października 2020 r. dotyczyła podjęcia analizy zasadności wydania gry we wcześniej podanym terminie, w oparciu o aktualną ocenę stanu prac związanych z jej optymalizacją. Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest podjęcie, w dniu 27 października 2020 r., przez Zarząd Spółki decyzji o przesunięciu daty premiery gry „Cyberpunk 2077”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 53/2020


Subject: Postponement of Cyberpunk 2077 release


Legal basis: Art. 17 of the Market Abuse Regulation (MAR)


In relation to information disclosed in Current Report no. 5/2020 of 18
June 2020, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered
office in Warsaw, Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the
Company”) hereby announces that earlier today it had decided to postpone
the scheduled release of Cyberpunk 2077 until 10 December 2020.


The delay is caused by the complexity of the final stages of optimizing
the game’s performance on nine distinct hardware platforms, both
current- and next-gen (Xbox One/X, backward compatibility on Xbox Series
S/X, PlayStation 4/Pro, backward compatibility on PlayStation 5, PC and
Stadia), for which the game is targeted, and of the associated testing
processes which must be carried out by a physically dispersed
development team. Completion of the aforementioned activities requires
the Company to secure additional time.


In the Management Board’s opinion postponing the release by 21 days is
consistent with the long-term interests of the Company and its
shareholders.


Furthermore, the Management Board of the Company wishes to announce that
on 26 October 2020 it undertook a decision to proceed with delayed
disclosure of inside information under Art. 17 section 4 of the
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC. The inside information arising on 26 October 2020 comprised
an analysis of the advisability of releasing the game on the scheduled
date given the current assessment of the course of its associated
optimization work. The reason for the eventual disclosure of this
delayed inside information is the decision, undertaken by the Management
Board of the Company on 27 October 2020, concerning postponement of the
Cyberpunk 2077 release date.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki