REKLAMA

CD PROJEKT SA: Przesunięcie daty premiery gry „Cyberpunk 2077”

2020-01-16 18:24
publikacja
2020-01-16 18:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-16
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Przesunięcie daty premiery gry „Cyberpunk 2077”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 14/2019 z dnia 9 czerwca 2019 roku, niniejszym informuje, iż podjął decyzję o przesunięciu ustalonej daty premiery gry „Cyberpunk 2077” na dzień 17 września 2020 roku.
Decyzja uzasadniona jest potrzebą zapewnienia dodatkowego czasu na prace związane z testowaniem gry, usunięciem usterek i nadaniem jej ostatecznego szlifu.
Zgodnie z filozofią Spółki jakość produktów jest podstawowym czynnikiem wpływającym na ich sukces ekonomiczny. W ocenie Zarządu przesunięcie daty premiery pozostaje w interesie Spółki, mając bezpośredni wpływ na zapewnienie najwyższej jakości gry, a w konsekwencji wyniki sprzedaży Cyberpunk 2077 zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie czasowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 1/2020


Subject: Postponement of The Cyberpunk 2007 release


Legal basis: Art. 17 of the Market Abuse Regulation (MAR)


In relation to Current Report no. 14/2019 of 9 June 2019 the Management
Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw, Jagiellońska 74,
hereby announces that it had undertaken the decision to postpone the
release of Cyberpunk 2077 until 17 September 2020.


The decision is connected with additional time required by the studio to
test, bugfix and polish the game.


The studio believes that the quality of its games is the primary
foundation on which the Group bases its economic success. The Board
believes that moving the release date is in the Group’s best interest
because it has a direct influence on the final quality of Cyberpunk 2077
and, in consequence, the game’s sales results — both long and short term.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-16 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki