REKLAMA

CD PROJEKT SA: Podwyższenie kapitału zakładowego

2021-03-31 17:22
publikacja
2021-03-31 17:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku 84 176 akcji serii M zostało zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuszczone do obrotu giełdowego i jednocześnie zapisane na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły je w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki funkcjonującego w latach 2016-2019.
W związku z powyższym, stosownie do art. 452§ 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych powyższych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 84 176 zł.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 738 800 zł dzieli się na 100 738 800 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 100 738 800.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 16/2021


Subject: Share capital increase


Legal basis: Art. 17 section 1 of the Market Abuse Regulation -
confidential information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as "the Company") hereby announces that
on 31 March 2021, in accordance with a decision issued by the Warsaw
Stock Exchange, 84,176 Series M shares were admitted to organized
trading and simultaneously deposited in the securities accounts
belonging to entities which had claimed these shares following the
vesting of the Company incentive program in force during the years
2016-2019.


In light of the above and pursuant to Art. 452 §1 of the Commercial
Company Code, on the date of deposition of the aforementioned shares
into the shareholders’ securities accounts, in line with the provisions
governing conditional increases in the Company’s share capital, the
Company’s share capital was duly increased by 84,176 PLN.


Following the reported increase, the Company’s share capital amounts to
100,738,800 PLN divided into 100,738,800 shares with a nominal value of
1 PLN per share. The total number of votes afforded by all shares of
Company stock is 100,738,800.


Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki