REKLAMA

CD PROJEKT SA: Otrzymanie zawiadomienia o złożeniu pozwu zbiorowego w USA

2021-01-15 13:26
publikacja
2021-01-15 13:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-15
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o złożeniu pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż otrzymał od współpracującej ze Spółką kancelarii prawnej potwierdzenie złożenia przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii drugiego cywilnego pozwu zbiorowego, przez kancelarię działającą w imieniu grupy posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami “OTGLY” oraz “OTGLF” i opartych na akcjach Spółki. Treść pozwu w tym jego przedmiot i zakres jest tożsama z pozwem, o którym Spółka informowała w RB 68/2020 z dnia 25 grudnia 2020 roku.

Treść pozwu nie określa wartości roszczenia.

Spółka podejmie aktywną obronę przed wszelkimi tego typu roszczeniami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 4/2021


Subject: Receipt of notification concerning the filing of a class action
lawsuit in the USA


Legal basis: Art. 17 item 1 of the Market Abuse Regulation – inside
information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that
it received confirmation from a law firm cooperating with the Company
that a second civil class action lawsuit had been filed in the United
States District Court for the Central District of California by a law
firm acting on behalf of a group of holders of securities traded in the
USA under the ticker symbols “OTGLY” and “OTGLF” and based on Company
shares. The content of the claim, including its subject and scope, is
the same as the one disclosed by the Company in Current Report 68/2020
of 25 December 2020.

The complaint does not specify the quantity of damages sought.

The Company will undertake vigorous action to defend itself against any
such claims.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-15 Adam Kiciński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki