REKLAMA

CD PROJEKT SA: Oddalenie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa

2021-11-26 16:17
publikacja
2021-11-26 16:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-26
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Oddalenie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, informuje o otrzymaniu w dniu 26 listopada 2021 roku odpisu wyroku Sądu Najwyższego wydanego na posiedzeniu niejawnym sądu w dniu 24 listopada 2021 roku, oddalającego skargę kasacyjną Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Zarząd Spółki niezwłocznie zwróci się do Sądu Najwyższego o wydanie pisemnego uzasadnienia wydanego rozstrzygnięcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 41/2021


Subject: Dismissal of a cassation appeal against the verdict of the
Appellate Court in Kraków in the legal case against the State Treasury


Legal basis: Art. 17 section 1 item 1 of MAR – inside information


In relation to Current Report no. 7/2019 of 24 April 2019 and Current
Report no. 22/2018 of 21 December 2018 the Management Board of CD
PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter referred to
as “the Company”) hereby announces that on 26 November 2021 it received
a certified copy of a Supreme Court decision issued on 24 November 2021
in closed session, in which the Court dismisses the cassation appeal
filed by the Company against the verdict of the Appellate Court in
Kraków of 21 December 2018.


The Management Board will promptly request a written justification of
the abovementioned decision from the Supreme Court.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 PIOTR NIELUBOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki