178,30 zł
-0,94% -1,70 zł
CD Projekt SA (CDR)

Nabycie akcji własnych Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-24
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Nabycie akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 10/2018 z dnia 24 maja 2018 roku zawiadamia, iż w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBank S.A. zlecenia maklerskiego, nabyte zostało w dniu 24 maja 2018 roku na rachunek Spółki 21.105 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 144,57 zł za akcje.

W wyniku przeprowadzonej transakcji Emitent posiada 21.105 akcji własnych odpowiadających 21.105 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 0,02% jej kapitału zakładowego.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, podjętą w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki (o podjęciu której Emitent informował Raportem Bieżącym nr 8/2018 z dnia 8 maja 2018 roku).

Wszystkie nabyte w ramach transakcji akcje przeniesienie zostaną na spółkę Strange New Things spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w celu rozliczenia części ceny transakcji nabycia przedsiębiorstwa tej spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 11/2018


Subject: Purchase of the Company’s own shares


Legal basis: Other regulations


In relation to Current Report 10/2018 of 24 May 2018 the Management
Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter
referred to as “the Issuer”) hereby announces that, as a result of a
brokerage order submitted with the assistance of mBank S.A. Brokerage
House, on 24 May 2018 the Issuer purchased 21,105 of its own shares at
144.57 PLN per share.


Following this transaction the Issuer holds 21,105 of its own shares
which affords 21,105 votes at the General Meeting and represents
approximately 0.02% of the Issuer’s share capital.


Initiation of the purchase of own shares occurred by way of a Management
Board resolution adopted on 24 May 2018 concerning purchase of the
Company’s own shares, as authorized by Resolution no. 22 of the General
Meeting of the Issuer of 8 May 2018 concerning empowerment of the
Management Board to buy back the Company’s own shares, and creation of a
reserve capital to facilitate said buyback (previously disclosed by the
Issuer in Current Report no. 8/2018 of 8 May 2018).


All shares purchased in the abovementioned transaction will be
transferred to Strange New Things sp. z o.o. sp. k. as partial payment
for the acquisition of an enterprise from this this company.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-24 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl