REKLAMA

CD PROJEKT SA: Korekta raportu bieżącego nr 40/2022

2022-10-05 14:02
publikacja
2022-10-05 14:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 40 / 2022 k <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2022-10-05
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 40/2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) dokonuje niniejszym korekty treści przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 4 października 2022 r. raportu bieżącego nr 40/2022, dotyczącego rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki („Raport”), polegającej na zastąpieniu nieprawidłowego oznaczenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia, oznaczeniem prawidłowym. W związku z powyższym, drugi akapit Raportu otrzymuje następujące brzmienie:

„Skup akcji własnych przeprowadzony będzie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 29 listopada 2016 r.”

W pozostałej części Raport nie ulega zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-080d0896-7fff-738b-3299-dc54a11335ba" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Subject:
Rectification of Current Report no. 40/2022</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-080d0896-7fff-738b-3299-dc54a11335ba" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Legal
basis: Art. 17 section 1 MAR – inside information</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-080d0896-7fff-738b-3299-dc54a11335ba" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw
(“the Company”) hereby rectifies the contents of the Current Report no.
40/2022 of 4 October 2022 concerning commencement of buyback of Company
shares (“the Report”) by altering the incorrect indication of the
General Meeting Resolution on the approval of the buyback of the
Company’s own shares for redemption with a correct indication.
Therefore, the second paragraph of the Report reads as follows:</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-080d0896-7fff-738b-3299-dc54a11335ba" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">“The
Management Board decided to proceed with buyback of shares in line with
Resolution 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 29
November 2016”.</span></b></font><br/><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-080d0896-7fff-738b-3299-dc54a11335ba" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
remainder of the Report is left unchanged.</span></b></font><br/>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><br class="Apple-interchange-newline" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</font><font color="rgb(56, 56, 56)" size="12pt" face="Times New Roman"><i><b id="docs-internal-guid-19bbfa5e-7fff-0e69-245c-f8fe9c07f0f6" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</span></b></i></font><br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-05 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki