REKLAMA
PILNE

CD PROJEKT SA: Korekta raportu bieżącego nr 37/2021

2021-09-07 18:04
publikacja
2021-09-07 18:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-09-07
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 37/2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
W związku z przekazaniem raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 19.08.2021 r. pt.: „Zmiana terminów publikacji raportów okresowych spółki”, Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74, dokonuje niniejszym korekty treści tego raportu poprzez zmianę daty podania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku z dnia 30 listopada 2021 roku na dzień 29 listopada 2021 roku. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 37/2021/K


Subject: Rectification of Current Report no. 37/2021


Legal basis: Art. 56 sections 1 and 2 of the Act on Public Offering –
current and periodic information


With regard to publication of Current Report no. 37/2021 of 19 August
2021 titled “Change in publication date of the Company’s periodic
reports”, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered
office in Warsaw, at Jagiellońska 74, wishes to rectify the contents of
the said report by altering the announced publication date of the
Company’s consolidated quarterly financial statement for the third
quarter of 2021 from 30 November 2021 to 29 November 2021. The remainder
of the report is left unchanged.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-07 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki