REKLAMA

CD PROJEKT SA: Korekta raportu bieżącego nr 13/2022 dotyczącego zawiadomienia o ujawnienia stanu posiadania

2022-05-06 17:00
publikacja
2022-05-06 17:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAWIADOMIENIE_GOLDMAN_SACHS_PL_K.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022 k
Data sporządzenia: 2022-05-06
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 13/2022 dotyczącego zawiadomienia o ujawnienia stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2022 raporcie bieżącym nr 13/2022, dotyczącym otrzymanego zawiadomienia od Goldman Sachs o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce („Raport”) wystąpił błąd techniczny, polegający na omyłkowym zamieszczeniu załącznika do Raportu z niewłaściwym tekstem tłumaczenia treści ww. zawiadomienia na język polski.

W związku z tym, Spółka dokonuje korekty Raportu poprzez zastąpienie niewłaściwego tekstu tłumaczenia i przekazanie treści zgodnej z tym zawiadomieniem.

Tekst załącznika do Raportu z treścią tłumaczenia w wersji skorygowanej w powyższym zakresie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
ZAWIADOMIENIE GOLDMAN SACHS_PL_K.pdfZAWIADOMIENIE GOLDMAN SACHS_PL_K.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as "the Company") hereby wishes to
announce that a technical error was present in Current Report no.
13/2022, published on 5 May 2022, concerning the receipt of a
notification of a change in the number of Company votes controlled by
Goldman Sachs (hereinafter referred to as "the Report). An incorrect
appendix containing the Polish translation of the aforementioned
notification was attached to the Report. Consequently, the Company
wishes to adjust the Report by replacing the erroneous translation with
a document consistent with the original notification.


The translation, adjusted in the manner described above, is attached to
this Report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-06 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki