CD PROJEKT SA: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2019-09-03 17:31
publikacja
2019-09-03 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
16-2019_-_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-03
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym w dniu 3 września 2019 roku powiadomieniu, dotyczącym transakcji zbycia akcji Spółki przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu 30 sierpnia 2019, Pan Piotr Karwowski – członek Zarządu Spółki, zbył na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.900 akcji Spółki.
Średnia cena jednostkowa zbycia wynosiła 255,44 zł za jedną akcje.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
Plik Opis
16-2019 - załącznik.pdf16-2019 - załącznik.pdf Powiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 16/2019


Subject: Disclosure of transactions carried out by a person discharging
managerial responsibilities at the Company


Legal basis: Art. 19 section 3 of the Market Abuse Regulation (MAR)


The Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw
(hereafter referred to as “the Company”) hereby announces that on 3
September 2019 it was notified of the sale of Company stock by a person
discharging managerial responsibilities at the Company.


According to received notification, on 30 August 2019, Mr. Piotr
Karwowski – Board Member of the Company sold 4,900 shares of Company
stock on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange.The
average price per share was 255,44 PLN.


The above-mentioned notification is appended to this report.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-03 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki