REKLAMA
NOWE DANE Z USA

CD PROJEKT SA: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze

2022-11-30 18:52
publikacja
2022-11-30 18:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_nr_51-2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 51 / 2022 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2022-11-30
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe�ni�ce obowi�zki zarz�dcze.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym w dniu 30 listopada 2022 r. powiadomieniu, dotyczącym zbycia 50.000 akcji Spółki przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze - Michała Nowakowskiego, Członka Zarządu Spółki.
Zgodnie z informacją przekazaną Spółce przez Członka Zarządu Spółki transakcje opisane w zawiadomieniu wyczerpały całość zlecenia złożonego do domu maklerskiego w zakresie sprzedaży akcji Spółki.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB nr 51-2022 .pdfZałącznik do RB nr 51-2022 .pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-61c112e5-7fff-9428-5d9e-fd410633ee85" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Current
report no. 51/2022</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-61c112e5-7fff-9428-5d9e-fd410633ee85" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Subject:
Disclosure of transactions carried out by a person discharging
managerial responsibilities at the Company</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-61c112e5-7fff-9428-5d9e-fd410633ee85" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Legal
basis: Art. 19 section 3 of MAR</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-61c112e5-7fff-9428-5d9e-fd410633ee85" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board of CD PROJEKT S.A., with its registered office in
Warsaw (the “Company”) hereby announces that on 30 November 2022 it was
notified of the sale of 50.000 shares of the Company by a person
discharging managerial responsibilities at the Company - Michał
Nowakowski, a Member of the Management Board. </span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-61c112e5-7fff-9428-5d9e-fd410633ee85" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">According
to the information provided to the Company by the Member of Management
Board alongside the notification, the transactions described in the
notification exhausted the entire order submitted to the brokerage house
regarding the sale of shares of the Company. </span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-61c112e5-7fff-9428-5d9e-fd410633ee85" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">The
above-mentioned notification is attached to this report.</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.295; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="12pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-61c112e5-7fff-9428-5d9e-fd410633ee85" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px">
</span></b></font><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-61c112e5-7fff-9428-5d9e-fd410633ee85" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Arial"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">Disclaimer:</span><span style="white-space: pre-wrap"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px"></span><i><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">This
English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</span></i></font></b>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><br class="Apple-interchange-newline" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</font><br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-30 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki