REKLAMA

CD PROJEKT SA: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy

2022-06-28 17:38
publikacja
2022-06-28 17:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 18/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, informuje że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100 738 800 zł (słownie: sto milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) tj. w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 5 lipca 2022 roku a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 lipca 2022 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 100 738 800 akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report no. 27/2022


Subject:
Information
about the decision of the Ordinary General Meeting concerning the
dividend payment


Legal
basis:
Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act current and periodic
information


The
Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereafter referred to as “the
Company”) hereby announces further to the information published in
current report no. 18/2022 of 30 May 2022 that the Company’s Ordinary
General Meeting on 28 June 2022 passed a resolution concerning the
payment of dividend at PLN 100 738 800 (one hundred million seven
hundred thirty-eight thousand eight hundred PLN 00/100 ), i.e., PLN 1.00
(in words: one zloty 00/100) per Company share.


The
dividend record date is 5 July 2022 and the dividend will be paid on 12
July 2022. There are 100,738,800 Company shares which confer the right
to the dividend.


The
notification, together with its corresponding translation into Polish,
is appended to this report.

Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki