CD PROJEKT SA: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie

2019-05-23 17:44
publikacja
2019-05-23 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, informuje że w dniu 23 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100 926 000,00 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) tj. w kwocie 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na jedną akcje Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 31 maja 2019 roku a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 13 czerwca 2019 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 96 120 000 akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:


Information about the decision of the Ordinary General Meeting
concerning the dividend payment


Legal basis:


Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – current and periodic
information

Content:


The Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereafter referred to as “the
Company”) hereby announces further to the information published in
current report no. 4/2019 of 23 April 2019 that the Company’s Ordinary
General Meeting on 23 May 2019 passed a resolution concerning the
payment of dividend at PLN 100,926,000.00 (in words: one hundred million
nine hundred twenty-six thousand zlotys), i.e., PLN 1.05 (in words: one
zloty 05/100) per Company share.


The dividend record date is 31 May 2019 and the dividend will be paid on
13 June 2019. There are 96,120,000 Company shares which confer the right
to the dividend.

Disclaimer:


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki