REKLAMA

CD PROJEKT SA: Aktualizacja założeń wydawniczych dla Wiedźmina 3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji

2022-05-19 16:44
publikacja
2022-05-19 16:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 16 / 2022 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Aktualizacja założeń wydawniczych dla Wiedźmina 3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w oparciu o rekomendację osób zarządzających produkcją tytułu, planuje wydanie gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji w IV kwartale 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 6pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-90050f3a-7fff-157a-11be-cb09bbe6fa32"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Times New Roman" color="#000000">Current
Report no. 16/2022</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 10pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-90050f3a-7fff-157a-11be-cb09bbe6fa32"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Times New Roman" color="#000000">Subject:
Updated release schedule of the next-gen version of The Witcher 3: Wild
Hunt </font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 10pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-90050f3a-7fff-157a-11be-cb09bbe6fa32"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Times New Roman" color="#000000">Legal
basis: Art. 17 of MAR – Inside information</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 10pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-90050f3a-7fff-157a-11be-cb09bbe6fa32"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Times New Roman" color="#383838">With
reference to the current report 10/2022 dated 13 April 2022, the
Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (“</font></span><font size="10pt" face="Times New Roman" color="#383838"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">The
Company</span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">”)
hereby announces that, based on recommendations from persons in charge
of development, the Management Board plans to release the next-gen
version of The Witcher 3: Wild Hunt game in Q4 2022</span></font><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Times New Roman" color="#000000">. </font></span>
</b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-90050f3a-7fff-157a-11be-cb09bbe6fa32"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Times New Roman" color="#383838"><i>Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</i></font></span>
</b>
</p>
<br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki