REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

CD PROJEKT SA: Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA

2023-01-05 16:43
publikacja
2023-01-05 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 1 / 2023 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2023-01-05
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii (“Sąd”), informuje, że w dniu 4 stycznia 2023 roku otrzymał od kancelarii reprezentującej Spółkę w sprawie pozwu zbiorowego w USA informację o wydaniu przez Sąd postanowienia o wstępnym zatwierdzeniu ugody tj. Order re: motion for preliminary approval of class action settlement (“Postanowienie o Wstępnym Zatwierdzeniu Ugody”).

Postanowienie o Wstępnym Zatwierdzeniu Ugody zatwierdza warunki ugody dotyczące w szczególności całkowitego wycofania się przez powodów z jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki oraz członków jej zarządu oraz wypłaty klasie powodów kwoty 1 850 000 USD (jeden milion osiemset tysięcy pięćdziesiąt tysięcy dolarów) przez Spółkę oraz ubezpieczyciela – Colonnade Insurance S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2021 z 16 grudnia 2021 roku.

W związku z wydaniem Postanowienia o Wstępnym Zatwierdzeniu Ugody, Sąd wraz z administratorem ugody przystąpią do kolejnych czynności formalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><span style="white-space: pre-wrap">Current
Report no. 1/2023</span></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 10pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><span style="white-space: pre-wrap">Subject:
Update concerning class action lawsuit filed in the USA</span></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 10pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><span style="white-space: pre-wrap">Legal
basis: Art. 17 of MAR – inside information</span></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><span style="white-space: pre-wrap">The
Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw
(hereinafter referred to as “the Company”), in order to provide an
update on the case pending before the U.S. District Court for the
Central District of California (hereinafter referred to as “the Court”),
hereby announces that on 4 January 2023 it received a notification from
the law firm representing the Company in the U.S. class action lawsuit,
to the effect that the Court had issued an order regarding the
preliminary approval of the settlement, i.e. <i>Order re: motion for
preliminary approval of class action settlement</i> (“Order Regarding
Preliminary Approval of the Settlement”). </span></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><span style="white-space: pre-wrap">The
Order Regarding Preliminary Approval of the Settlement approves the
provisions of the settlement concerning, in particular, relinquishing
any claims against the Company and members of its Management Board, as
well as remittance of 1,850,000 USD (one million eight hundred and fifty
thousand USD) to the plaintiff class by the Company and its insurer -
Colonnade Insurance S.A., as previously disclosed by the Company in
Current Report no. 45/2021 of 16 December 2021.</span></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><span style="white-space: pre-wrap">Having
issued the Order Regarding Preliminary Approval of the Settlement, the
Court, together with the settlement administrator, will proceed with
further formal activities related to the case.</span></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="11pt" face="Times New Roman"><i><span style="white-space: pre-wrap">Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</span></i></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><br class="Apple-interchange-newline" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</font><br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-05 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki