REKLAMA

CD PROJEKT SA: Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA

2022-01-27 20:59
publikacja
2022-01-27 20:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-27
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 18 maja 2021 roku, raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego nr 43/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku, raportu bieżącego nr 45/2021 z 16 grudnia 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 2/2022 z 11 stycznia 2022 roku, aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii (“Sąd”), Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 roku otrzymał od kancelarii reprezentującej Spółkę̨ w sprawie pozwu zbiorowego w USA informację o zawarciu formalnego dokumentu ugody tzw. Stipulation and Agreement of Settlement wraz z załącznikami (“Dokument Ugody”). Postanowienia Dokumentu Ugody stanowią doprecyzowanie i są zgodne z postanowieniami zawartego wcześniej Settlement Term Sheet (“Porozumienie”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2021 w dniu 16 grudnia 2021 roku.

Ponadto zawarto, standardowe przy tego typu sprawach, porozumienie precyzujące okoliczności, w których Spółka będzie miała prawo odstąpienia od ugody.

Dokument Ugody, tak jak zawarte wcześniej Porozumienie, zawiera oświadczenie o braku przyznania się do jakiejkolwiek winy Spółki czy pozostałych osób pozwanych.

Dokument Ugody zostanie złożony do Sądu w dniu 27 stycznia 2022 roku z wnioskiem o wstępne zatwierdzenie ugody przez Sąd.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report no. 5/2022


Subject: Update concerning class action lawsuit filed in the USA


Legal basis: Art. 17 of MAR – Inside information


In relation to Current Report no. 27/2021 of 18 May 2021, Current Report
no. 35/2021 of 29 June 2021, Current Report no. 43/2021 of 8 December
2021, Current Report no. 45/2021 of 16 December 2021 and Current Report
no. 2/2022 of 11 January 2022, in order to provide an update on the case
pending before the U.S. District Court for the Central District of
California (hereinafter referred to as “the Court”), the Management
Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter
referred to as “the Company”) hereby announces that on 27 January 2022
it received a notification from the law firm representing the Company in
the U.S. class action lawsuit, to the effect that a formal Stipulation
and Agreement of Settlement together with annexes (hereinafter referred
to as “the Settlement Agreement”) had been concluded between the
parties. The provisions of the Settlement Agreement elaborate upon and
are materially consistent with the provisions of the preceding
Settlement Term Sheet (hereinafter referred to as “the Term Sheet”)
disclosed by the Company in Current Report no. 45/2021 of 16 December
2021.


In addition, a separate agreement specifying the circumstances under
which the Company may terminate the Settlement Agreement has been
concluded, as is standard practice in such cases.


Similarly to the preceding Term Sheet, the Settlement Agreement contains
a declaration whereby the Company and other defendants named in the case
refuse to admit any wrongdoing.


The Settlement Agreement shall be filed in the Court on 27 January 2022
along with a motion for preliminary approval by the Court.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-27 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki