REKLAMA

CD PROJEKT SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym

2022-06-28 17:31
publikacja
2022-06-28 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

- Marcin Piotr Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.873.520 akcji dających prawo do 12.873.520 głosów reprezentujących 25,38% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,78% ogólnej liczby głosów;
- Michał Dawid Kiciński wykonywał prawo głosu z 10.451.969 akcji dających prawo do 10.451.969 głosów reprezentujących 20,60% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,37% ogólnej liczby głosów;
- Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.858.517 akcji dających prawo do 6.858.517 głosów reprezentujących 13,52% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,81% ogólnej liczby głosów;
- Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 4.045.901 akcji dających prawo do 4.045.901 głosów reprezentujących 7,98% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,02% ogólnej liczby głosów;
- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 3.000.000 akcji dających prawo do 3.000.000 głosów reprezentujących 5,91% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 2,98% ogólnej liczby głosów;

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 26/2022


Subject: Shareholders controlling at least 5% of the vote at the General
Meeting of Shareholders


Legal basis: Art. 70 item 3 of the Offerings Act shareholders
controlling at least 5% of the vote at the GMThe Management
Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw, Jagiellońska 74 hereby
announces that the following shareholders controlled at least 5% of the
vote at the General Meeting of CD PROJEKT S.A. convened on 28 June 2022:


- Marcin Iwiński, who held 12,873,520 shares of Company stock and
controlled 12,873,520 votes, which corresponds to 25,38% of the votes
represented at the General Meeting, and 12,78% of the total number of
votes;


- Michał Kiciński, who held 10,451,969 shares of Company stock and
controlled 10,451,969 votes, which corresponds to 20,60% of the votes
represented at the General Meeting, and 10,37% of the total number of
votes;


- Piotr Nielubowicz, who held 6,858,517 shares of Company stock and
controlled 6,858,517 votes, which corresponds to 13,52% of the votes
represented at the General Meeting, and 6,81% of the total number of
votes;


- Adam Kiciński, who held 4,045,901 shares of Company stock and
controlled 4,045,901 votes, which corresponds to 7,98% of the votes
represented at the General Meeting, and 4,02% of the total number of
votes;


- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, which held 3,000,000
shares of Company stock and controlled 3,000,000 votes, which
corresponds to 5,91% of the votes represented at the General Meeting,
and 2,98% of the total number of votes;


The notification, together with its corresponding translation into
Polish, is appended to this report.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
itsrepresentatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki