REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

CD PROJEKT SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

2022-12-20 20:02
publikacja
2022-12-20 20:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 58 / 2022 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2022-12-20
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 grudnia 2022 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

- Marcin Piotr Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.873.520 akcji dających prawo do 12.873.520 głosów reprezentujących 22,85% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,78% ogólnej liczby głosów;

- Michał Dawid Kiciński wykonywał prawo głosu z 10.213.202 akcji dających prawo do 10.213.202 głosów reprezentujących 18,13% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,14% ogólnej liczby głosów;

-Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.858.517 akcji dających prawo do 6.858.517 głosów reprezentujących 12,18% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,81% ogólnej liczby głosów;

- Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 4.045.901 akcji dających prawo do 4.045.901 głosów reprezentujących 7,18% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,01% ogólnej liczby głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywał prawo głosu z 3.695.803 akcji dających prawo do 3.695.803 głosów reprezentujących 6,56 % liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,67% ogólnej liczby głosów;

- AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER wykonywał prawo głosu z 3.036.000 akcji dających prawo do 3.036.000 głosów reprezentujących 5,39 % liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,01% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<h1 dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-bottom: 22pt; padding-left: 0pt">
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)"><b>Current
report no. 58/2022</b></font></span><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"> </span></font>
</h1>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt">
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)"><b>Subject:
</b></font></span><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">Shareholders
controlling at least 5% of the vote at the Extraordinary General Meeting</span></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)"><b>Legal
basis:</b></font></span><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap">
Art. 70 item 3 of the Offerings Act </span></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt">
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)">The
Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw (the
“Company”), hereby announces that the following shareholders controlled
at least 5% of the vote at the Extraordinary General Meeting of the
Company convened on 20 December 2022:</font></span>
</p>
<ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)">Marcin
Iwiński, who held 12,873,520 shares of Company stock and controlled
12,873,520 votes, which corresponds to 22,85% of the votes
represented at the General Meeting, and 12.78% of the total number
of votes;</font></span>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)">Michał
Kiciński, who held 10,451,969 shares of Company stock and
controlled 10,451,969 votes, which corresponds to 18,13% of the
votes represented at the General Meeting, and 10.14% of the total
number of votes;</font></span>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)">Piotr
Nielubowicz, who held 6,858,517 shares of Company stock and
controlled 6,858,517 votes, which corresponds to 12,18% of the votes
represented at the General Meeting, and 6,81% of the total number of
votes;</font></span>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)">Adam
Kiciński, who held 4,045,901 shares of Company stock and controlled
4,045,901 votes, which corresponds to 7,18% of the votes represented
at the General Meeting, and 4,01% of the total number of votes;</font></span>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)">NATIONALE-NEDERLANDEN
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, which held 3.695.803 shares of Company
stock and controlled 3.695.803 votes, which corresponds to 6,56% of
the votes represented at the General Meeting, and 3,67% of the total
number of votes;</font></span>
</p>
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: disc; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 30pt; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-bottom: 9pt; padding-left: 0pt">
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)">AVIVA
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER, which held 3.036.000
shares of Company stock and controlled 3.036.000  votes, which
corresponds to 5,39% of the votes represented at the General
Meeting, and 3,01% of the total number of votes.</font></span><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0); white-space: pre-wrap"> </span></font>
</p>
</li>
</ul>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 30pt; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-bottom: 9pt; padding-left: 0pt">
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Times New Roman" color="rgb(0, 0, 0)"><i>Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</i></font></span>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><br class="Apple-interchange-newline" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</font><br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-20 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki