REKLAMA

CCC ujmie rezerwy w wysokości 448,7 mln zł w wynikach za pierwsze półrocze

2020-09-21 22:44
publikacja
2020-09-21 22:44
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

CCC w wynikach za pierwsze półrocze 2020 roku ujmie rezerwy księgowe w łącznej wysokości 448,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W kwietniu i lipcu spółka wskazywała na możliwość zawiązania rezerw niegotówkowych na poziomie 300-400 mln zł.

CCC podał w poniedziałek, że rezerwy o charakterze czysto księgowym (niegotówkowym) zostały oszacowane na poziomie 448,7 mln zł i wynikają głównie z wyceny przedsiębiorstwa Karl Voegele AG do wartości godziwej i przeklasyfikowania tej spółki do działalności zaniechanej z dniem 1 czerwca 2020 r. oraz z dokonanego odpisu na należności handlowe i pożyczki udzielone dla HR Group.

Poniżej szczegóły dotyczące zidentyfikowanych rezerw i odpisów oraz ich szacunkowej wartości:

• Reklasyfikacja KVAG do działalności zaniechanej: 221,4 mln zł

• Odpisy aktualizujące należności i pożyczki od HR Group: 144,6 mln zł

• Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe (niezamortyzowane nakłady inwestycyjne w sklepach): 57,4 mln zł

• Odpisy aktualizujące zapasy: 13,3 mln zł

• Pozostałe: 12,0 mln zł.

Powyższe zdarzenia będą miały wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania grupy kapitałowej CCC S.A. za I półrocze 2020 roku, w tym koszt własny sprzedaży zwiększy się o 13,3 mln zł, koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosną o 319,4 mln zł, wynik operacyjny spadnie o 332,7 mln zł, koszty finansowe wzrosną o 116 mln zł, a wynik przed opodatkowaniem spadnie o 448,7 mln zł.

Spółka poinformowała, że podejmowane działania restrukturyzacyjne mają na celu głównie ograniczenie kosztów działalności w segmencie stacjonarnym w regionie Europy Zachodniej i redukcji obecności na tych rynkach, w ramach koncentracji na kluczowych krajach regionu CEE.

Jednocześnie w odniesieniu do poprzednio komunikowanych rezerw o charakterze gotówkowym o wartości 147 mln PLN, CCC zmniejszył je o kwotę 6,7 mln zł. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki