CCC chce emisji zamiennych instrumentów dłużnych i związanej z tym emisji akcji (opis)

Zarząd CCC chce pozyskać z emisji zamiennych instrumentów dłużnych ok. 100 mln euro - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 8 czerwca. W celu realizacji zobowiązań wynikających z tych instrumentów zarząd planuje także emisję do 2 mln akcji serii G.

Z projektów uchwał wynika, że kapitał zakładowy ma zostać warunkowo podwyższony o maksymalnie 2 mln akcji serii G. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż cena konwersji zamiennych instrumentów dłużnych, jednak nie niższa niż 300 zł. Spółka ma także wyemitować do 2 mln warrantów uprawniających do obejmowania akcji serii G.

Kurs CCC w czwartek na zamknięciu wyniósł 216 zł.

"Akcje serii G będą wydawane posiadaczom warrantów w celu wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych zamiennych instrumentów finansowych, z których wynikać może obowiązek spełnienia świadczenia w postaci przeniesienia własności lub wydania akcji spółki lub przeniesienia własności lub wydania instrumentu (w tym papieru wartościowego) uprawniającego posiadacza do zapisu lub objęcia akcji spółki, niezależnie od wszelkich innych świadczeń, w tym świadczeń pieniężnych, emitowanych przez spółkę lub jej podmiot zależny, poddanych prawu polskiemu lub obcemu (+zamienne instrumenty dłużne+), bądź też z tytułu gwarancji udzielonej w związku z emisją takich zamiennych instrumentów dłużnych (o ile zostanie udzielona)" - napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

"Zarząd spółki zakłada, iż łączna wartość emisji zamiennych instrumentów dłużnych będzie w granicach 100 milionów euro, przy czym może być nieco wyższa lub niższa w zależności od finalnych warunków rynkowych takiej emisji. Przeprowadzenie emisji wpłynie korzystnie na bilans spółki, poprzez wydłużenie średniej zapadalności zadłużenia finansowego oraz na dywersyfikację źródeł tego zadłużenia. Emisja umożliwi spółce efektywny debiut na międzynarodowym rynku długu" - dodano.

Z uzasadnienia wynika, że emisja warrantów ma na celu zabezpieczenie wykonania powyższych zobowiązań oraz ochronę interesów inwestorów nabywających zamienne instrumenty dłużne, na wypadek, gdyby spółka (bądź jej spółka zależna) w dniu spełnienia świadczenia z nich wynikającego nie dysponowała dostateczną liczbą istniejących akcji własnych, które mogą zostać przeznaczone do wydania obligatariuszom.

"Zamiarem zarządu spółki jest zaoferowanie zamiennych instrumentów dłużnych wyłącznie podmiotom instytucjonalnym, w tym również podmiotom niebędącym akcjonariuszami spółki, a tym samym pozyskanie zewnętrznego finansowania potrzebnego spółce na dalszy rozwój" - napisano w uzasadnieniu.

"W przypadku finansowania za pomocą zamiennych instrumentów dłużnych zamiennych na akcje, spółka w pierwszej kolejności pozyskuje kapitał dłużny, który dopiero po upływie określonego terminu zostaje ewentualnie konwertowany na jej akcje, w oparciu o z góry określone parametry. Oczekiwane przez zarząd parametry konwersji zakładają natomiast cenę emisyjną na istotnie wyższym poziomie od bieżącej ceny rynkowej akcji spółki, co leży w interesie spółki i jej akcjonariuszy" - dodano.

W lutym NWZ spółki, na wniosek zarządu, po dyskusjach z akcjonariuszami, odstąpiło od głosowania m.in. nad warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji do 2,7 mln akcji s. F z wyłączeniem prawa poboru oraz upoważnieniem zarząd spółki do nabycia akcji własnych za kwotę do 300 mln zł. Zarząd deklarował wówczas, że spółka chciałaby wrócić do tematu na najbliższym WZ CCC.

Plany skupu akcji własnych, a także emisji do 3 mln akcji serii F, zmienionych potem przez głównego akcjonariusza na 2,7 mln akcji, spółka przedstawiła w grudniu 2016 r. Zarząd ogłosił wówczas także, że chce przeprowadzić emisję obligacji zamiennych za ok. 150 mln euro.

Na czerwcowym ZWZ akcjonariusze zdecydują także o warunkowej emisji do 1.174.920 akcji serii F na potrzeby realizacji programu motywacyjnego, który spółka przedstawiła w połowie kwietnia.

Program motywacyjny CCC na lata 2017-2019 zakłada, że kolejne jego transze będą uruchamiane przy osiągnieciu przez spółkę minimalnych progów EBITDA na poziomie 550 mln zł w 2017 roku, 650 mln zł w 2018 roku i 800 mln zł w 2019 roku.

Programem objęty ma być zarząd i szeroko rozumiana kadra kierownicza. W ramach programu jego beneficjenci otrzymać mają 1.174.920 warrantów subskrypcyjnych. Termin na objęcie akcji z przyznanych warrantów subskrypcyjnych ustalono na 3 lata od objęcia ostatniej puli warrantów subskrypcyjnych, tj. do 30 czerwca 2024 roku.

ZWZ zajmie się także kwestią podziału zysku za 2016 r. Zarząd CCC rekomenduje wypłatę w formie dywidendy łącznie 101,4 mln zł, czyli 2,59 zł na akcję, z zysku za 2016 r. (58,5 mln zł) oraz części kapitału zapasowego (42,9 mln zł).

Polityka dywidendy CCC zakłada przeznaczenie na wypłatę dla akcjonariuszy 33-66 proc. skonsolidowanego zysku netto spółki. W 2016 r. grupa miała 259,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. (PAP Biznes)

mj/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
CCC 0,57% 88,00
2020-01-28 17:04:13
WIG 0,48% 57 336,45
2020-01-28 17:15:02
WIG20 0,68% 2 098,04
2020-01-28 17:15:00
WIG30 0,56% 2 417,88
2020-01-28 17:15:01
MWIG40 -0,27% 4 013,03
2020-01-28 17:15:00
DAX 0,90% 13 323,69
2020-01-28 17:35:00
NASDAQ 1,38% 9 265,37
2020-01-28 18:06:00
SP500 1,08% 3 278,62
2020-01-28 18:06:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.