230,20 zł
-2,87% -6,80 zł
CCC S.A. (CCC)

Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-02
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. informuje, że otrzymał od spółki Ultro Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (podmiot zależny od Dariusza Miłka) oraz Dariusza Miłka zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 2 października 2017 roku akcji serii H Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach.

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami:
1/ Spółka Ultro Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (podmiot zależny od Dariusza Miłka), poinformowała, że w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 2 października 2017 roku akcji serii H Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, udział Ultro Sp. z o.o. w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmianie o ponad 1% w ogólnej liczbie głosów.

Przed Rejestracją Ultro Sp. z o.o. posiadała łącznie 11.060.000 akcji Spółki, w tym 5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 28,24% kapitału zakładowego. Przed Rejestracją Ultro była łącznie uprawniona do wykonywania 16.690.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym 11.020.000 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 5.670.000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło łącznie 36,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Rejestracji liczba akcji Spółki oraz wynikających z nich głosów posiadanych przez Ultro Sp. z o.o. nie uległy zmianie. Po Rejestracji udział Ultro Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się z 28,24% do 26,86% kapitału zakładowego i jest reprezentowany przez akcje wskazane w akapicie poprzedzającym. Po Rejestracji udział głosów Ultro Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się z 36,43% do 34,90% ogólnej liczby głosów w Spółce i jest reprezentowany przez liczbę głosów wskazaną w akapicie poprzedzającym.

2/ Dariusz Miłek poinformował, że w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 2 października 2017 roku akcji serii H Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, jego udział pośrednio jako podmiot dominujący wobec Spółki Ultro Sp. z o.o. w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmianie o ponad 1% w ogólnej liczbie głosów.

Przed Rejestracją Dariusz Miłek za pośrednictwem Ultro Sp. z o.o., posiadał łącznie 11.060.000 akcji Spółki, w tym 5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 28,24% kapitału zakładowego. Przed Rejestracją Dariusz Miłek za pośrednictwem Ultro Sp. z o.o. był łącznie uprawniony do wykonywania 16.690.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym 11.020.000 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 5.670.000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło łącznie 36,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Rejestracji liczba posiadanych przez Dariusza Miłka, za pośrednictwem Ultro Sp. z o.o., akcji oraz wynikających z nich głosów nie uległa zmianie. Po Rejestracji łączny udział Dariusza Miłka w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się z 28,24% do 26,86% kapitału zakładowego i jest reprezentowany przez akcje wskazane w akapicie poprzedzającym. Po Rejestracji łączny udział Dariusz Miłka w ogólnej liczbie głosów zmniejszył się z 36,43% do 34,90% ogólnej liczby głosów w Spółce i jest reprezentowany przez liczbę głosów wskazaną w akapicie poprzedzającym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-02 Marcin Czyczerski Wiceprezes Zarządu
2017-10-02 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl