REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

CCC: Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. oraz umów finansowania bankowego z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC

2022-12-21 00:02
publikacja
2022-12-21 00:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-21
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. oraz umów finansowania bankowego z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 02.06.2021 r. Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) informuje, że:

W dniu 20 grudnia 2022 r. Emitent, CCC.eu sp. z o.o., CCC Shoes & Bags sp. z o.o., CCC Factory sp. z o.o. i HalfPrice Sp. z o.o., jako kredytobiorcy i gwaranci, oraz mBank S.A. (agent), Bank Polska Kasa Opieki S.A. (agent zabezpieczeń), Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Factoring sp. z o.o., jako kredytodawcy (łącznie dalej: „Instytucje Finansowe”) zawarły Aneks nr 2 („Aneks”) do Umowy Kredytu z dnia 2 czerwca 2021 r. („Umowa Kredytu”), na podstawie którego zostanie zrefinansowana część istniejącego zadłużenia Grupy CCC wobec Instytucji Finansowych. Termin spłaty zrefinansowanej części zadłużenia finansowego ustalono na 24 miesiące od daty zawarcia Aneksu, jednocześnie Emitent zredukował zadłużenie w Instytucjach Finansowych o kwotę 50.000.000 PLN.

Zawarcie Aneksu realizuje plan Emitenta w zakresie refinansowania części zadłużenia Grupy CCC wobec Instytucji Finansujących w kwocie 535.702.600 PLN, zabezpieczonego gwarancjami w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP BGK (raport bieżący nr 33/2022 z dnia 27.10.2022 r.).

Aneks przewiduje udzielenie Kredytu C w formie kredytu i faktoringu odwrotnego, w kwocie 219.353.439,45 PLN na okres dostępności do dnia 20 grudnia 2024 roku, w celu refinansowania i spłaty obecnego finansowania udostępnianego przez Instytucje Finansowe. Kredyt C zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu. Równolegle, dostępny limit Kredytu B został obniżony o kwotę 4.547.910,68 PLN.

Emitent i Instytucje Finansowe zawarły również umowy bilateralne, które przewidują udzielenie Grupie CCC kredytów i faktoringów odwrotnych w łącznej kwocie 270.897.071,22 PLN na okres dostępności do dnia
20 grudnia 2024 roku, zabezpieczonych gwarancjami w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK BGK.

Zawarcie nowych umów finansowych stanowi wykonanie etapu wdrożenia planu delewarowania, który przewiduje obniżenie do końca 2023 r. zadłużenia finansowego Grupy CCC o kwotę nie niższą niż 320.000.000 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-21 Kryspin Derejczyk Wiceprezes Zarządu
2022-12-21 Hanna Kamińska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki