REKLAMA
PIT 2023

CAVATINA HOLDING S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki

2023-11-09 13:57
publikacja
2023-11-09 13:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-09
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Zmiana adresu siedziby Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 9 listopada 2023 r. podjął uchwałę o zmianie z dniem 15 listopada 2023 r. dotychczasowego adresu siedziby Spółki: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, na nowy następujący adres Spółki: ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków.

Nowy adres siedziby jest jednocześnie nowym adresem do korespondencji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego zmiana adresu siedziby nie została jeszcze zarejestrowana w KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-09 Rafał Malarz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki