REKLAMA

CARPATHIA CAPITAL S.A.: Rekomendacja Zarządu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020

2021-06-02 17:48
publikacja
2021-06-02 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
CARPATHIA CAPITAL S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Carpathia Capital S.A. w siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki, zamierza rekomendować Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 504.331,56 zł czyli 0,12 zł na jedną akcję.
Dywidendą objętych będzie 4.030.161 akcji, tj. liczba akcji ogółem pomniejszona o akcje własne będące w posiadaniu Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki