REKLAMA

CARPATHIA CAPITAL S.A.: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy w kwocie 0,12 zł na akcję

2021-07-01 23:13
publikacja
2021-07-01 23:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
CARPATHIA CAPITAL S.A.
Temat
Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy w kwocie 0,12 zł na akcję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. (nazywana dalej Spółką”) informuje, że 30 czerwca 2021 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę 6/2021 w sprawie podziału zysku za rok 2020. Na mocy uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 504.331,56 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 4.099.616 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,12 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki. Dzień ustalenia praw do dywidendy ustalono na 31 lipca 2021, a dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki