REKLAMA

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji oraz praw do akcji

2021-04-16 13:35
publikacja
2021-04-16 13:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji oraz praw do akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 413/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 19 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji Spółki:
1. 1.757.075 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
2. 82.449 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
3. 97.051 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
4. 26.925 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
5. 52.354 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
6. 9.082 akcji zwykłych na okaziciela serii I; oraz
7. 84.143 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLCPTRT00014, oraz notowania Akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CAPTORTX” i oznaczeniem „CTX”.
Ponadto, Spółka w dniu 16 kwietnia 2021 r. powzięła informację o podjęciu przez Zarząd GPW uchwały nr 414/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 19 kwietnia 2021 r., do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Prawa do Akcji”), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLCPTRT00030, oraz notowania Praw do Akcji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CAPTORTX-PDA” i oznaczeniem „CTXA”.
Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Aleksandra Skibińska Członek Zarządu Aleksandra Skibńska
2021-04-16 Michał Walczak Członek Zarządu Michał Walczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki