REKLAMA

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

2021-04-27 14:09
publikacja
2021-04-27 14:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 r.:
Raporty roczne:
• Jednostkowy raport roczny za 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.
• Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.
Raporty kwartalne:
• Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 28 maja 2021 r.
• Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. - 29 listopada 2021 r.
Raport półroczny:
• Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. - 30 września 2021 r.
Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Spółka zamierza przekazywać w 2021 r.:
• skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, a także
• skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Spółka odstępuje od publikacji raportów kwartalnych oraz skonsolidowanych raportów kwartalnych za II i IV kwartał 2021 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Aleksandra Skibińska Członek Zarządu Aleksandra Skibińska
2021-04-27 Michał Walczak Członek Zarządu Michał Walczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki